Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Veľké Kapušany

Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ

Turisticé informačné centrum

Primátor mesta zvoláva 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla ...

C ako Copus

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

Kapušianska paleta

Mestské kultúrne stredisko

Zápis detí do MŠ na sídl. P. O. Hviezdoslava č.65

P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do ...

Zápis detí do ZŠ J. Erdélyiho na šk. rok 2018/2019

ZŚ J. Erdélyiho

Riaditeľstvo Základnej školy J. Erdélyiho oznamuje rodičov, že zápis detí do ZŠ J. Erdélyiho na školský rok 2018/2019 ...

„Ako to vidím ja...“

Turisticé informačné centrum

Turistické informačné centrum Vás srdečne pozýva na výstavu amatérskej maliarky Diany Vargovej s názvom „Ako to vidím ...